PRÒLEG

"L'ESCALA: Estudi del poble"
Aquest blog pretén ser un estudi geogràfic i històric del nostre poble. Una eina o recurs pedagògic per cicle inicial i mitjà.
Ès una adaptació del llibre "L'Escala: Estudi del nostre poble" escrit per una comissió de mestres (Caterina Andreu, Rafela Bataller, Antònia Casellas, Xavier Costey, Jordi Piqué i Dolors Surrell) i editat pel Col.legi Públic Empúries l'any 1991 amb la finalitat que fos el llibre de text, consulta i estudi dels alumnes de 3er nivell d´Educació Primària. Les fotos són de: Manel Armas, Josep Esquirol, Joan Lassús, Jordi Piqué, Foto Reynés (Aèries).
També s´hi ha afegit l'adaptació que es va fer més tard per una altra comissió (Caterina Andreu, Pilar Ferran, Magdalena Moreno, Montse Paradís, Jordi Piqué i Dolors Surrell). Aquesta no es va editar, però segueixen en fulls multicopiats els alumnes de Cicle Inicial i Mitjà. Els dibuixos són de Miquel Morral.

diumenge, 20 de gener de 2008

Z: Notes segons les respostes

Respostes encertades:
Del 90 al 100 %: Excel.lent
Del 80 al 89 %: Notable alt
Del 70 al 79 %: Notable
Del 60 al 69 %: Bé
Del 50 al 59 %: Aprovat
Del 40 al 49 %: Progresses adequadament però no assoleixes el coneixement de l'Escala
Del 30 al 39 %: Necessites millorar el coneixement de l'Escala
Del 20 al 29 %: Necessites millorar i no assoleixes el coneixement de l'Escala
Del 0 al 19 %: Necessites venir a l'Escala i conèixer els seus indrets

Cap comentari: